Nieuwe zone 30 van kracht: enkel binnen vesten en aan scholen

donderdag 28 november 2019

De nieuwe zone 30 gaat vanaf nu in voege. De signalisatie is overal aangepast. De snelheidsbeperking van 30 km/u geldt voortaan binnen de stadsvesten en aan scholen. Op het plannetje hiernaast zie je waar dat precies allemaal is. Op de toegangswegen naar het centrum, zoals de Luikersteenweg en Tiensesteenweg, is de maximumsnelheid opnieuw beperkt tot 50 km/u.

De nieuwe snelheidsregeling zal ook gepaard gaan met controles en een striktere handhaving. Snelheden boven de 30 en 50 km/u zijn namelijk levensgevaarlijk binnen een stadscentrum.
Want wist je bijvoorbeeld dat...

 •  ... wanneer een voetganger geraakt wordt met 50 km/u, dit in 45% van de gevallen dodelijk is? Met 30 km/u is dat 5%.
 • ... de remafstand bij 50 km/u al snel 27 m bedraagt? Bij 30 km/u is dat onder dezelfde omstandigheden maar 13 m.
 • ... door de snelheid te verminderen van 50 km/u tot 30 km/u het lawaai daalt met 3 tot 4 decibel? Dit betekent dat je dan maar de helft van het verkeerslawaai hoort.

 

Een lagere maximumsnelheid heeft daarenboven nog verschillende andere voordelen. 

 • Het aantal ongevallen daalt
 • De ongevallen zijn minder ernstig
 • Veiliger voor de zwakke weggebruikers
 • Een rustigere omgeving voor de buurtbewoners
 • Automobilisten en bromfietsers krijgen een breder overzicht van de straat, waardoor ze gemakkelijker kunnen reageren op gevaarlijke situaties
 • Veel kortere remafstand voor voertuigen
 • Minder uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen
 •  Minder benzineverbruik
 • Minder lawaai omdat voertuigen minder hard rijden, minder hard remmen en terug optrekken

 

Volgend jaar nemen we in nieuwe zone 30 trouwens nog enkele extra maatregelen die de veiligheid van fietsers moeten verhogen en automobilisten moeten aanmanen trager te rijden. Concreet worden de zogenaamde ‘missing links’ van de fietsring rond de vesten opgevuld. Op de Naamsevest, aan de Tichelrij en ter hoogte van Nieuwpoort zijn er namelijk geen afzonderlijke stroken waarop fietsen zich veilig en afgezonderd van het autoverkeer kunnen verplaatsen. Daar komen in de eerste helft van 2020 dus afgebakende fietspaden. Gelijktijdig worden op verschillende plaatsen ook fietsoversteekplaatsen aangelegd. Ook het Europaplein zal heringericht worden zodat fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en automobilisten zich veiliger kunnen verplaatsen.

Meer info?

afbeelding plan zone 30 algemeen