Nieuwe tarieven waterfactuur vanaf 1 januari 2023

dinsdag 3 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 hanteert De Watergroep een nieuw en geïndexeerd tarief voor drinkwater. Hieronder vind je een overzicht van de wijzigingen voor huishoudelijke klanten

De drinkwaterfactuur bestaat uit 3 onderdelen:

  • de prijs voor de productie en de levering van drinkwater
  • de gemeentelijke bijdrage voor afvoer
  • de bovengemeentelijke bijdrage voor zuivering.

Voor elk van deze onderdelen is er een vastrecht en een tarief voor verbruik. 

Vastrecht 2023

Het tarief voor het vastrecht blijft in 2023 ongewijzigd. In de praktijk komt het vastrecht neer op:

Soort vastrecht

 

Bedrag vastrecht,
per wooneenheid, per jaar
(exclusief 6% BTW)
Korting op vastrecht,
per gedomicilieerde
(exclusief 6% BTW)
Vastrecht drinkwater 50 euro - 10 euro
Vastrecht gemeentelijke bijdrage afvoer 30 euro - 6 euro
Vastrecht bovengemeentelijke bijdrage zuivering 20 euro - 4 euro

 
Basis- en comforttarieven 2023

1. Drinkwater

Voor het basisverbruik drinkwater wordt een basistarief van 2,2597 euro/m³ (exclusief 6% btw) aangerekend. Dat komt neer op 0,00225 per liter. Dit geldt voor een verbruik van 30 m³ per wooneenheid plus 30 m³ per gedomicilieerde per jaar. 

Voor al het kraanwater dat meer verbruikt wordt dan het basisverbruik, wordt het comforttarief aangerekend. Het comforttarief bedraagt het dubbele van het basistarief, dus 4,5194 euro/m³ (exclusief 6% btw). Dat komt neer op 0,00451 per liter.
 
Meer informatie over en concrete simulaties van deze nieuwe drinkwatertarieven vind je op de website van De Watergroep.

2. Afvoer

Het maximale tarief voor de gemeentelijke bijdrage afvoer bij collectieve sanering is voor particuliere verbruikers (geen grootverbruikers/heffingsplichtigen) begrensd tot volgende bedragen:

  • basistarief: 1,6407 euro/m³
  • comforttarief: 3,2813 euro/m³. 

3. Zuivering

Daarnaast is het tarief voor de bovengemeentelijke bijdrage zuivering voor particuliere verbruikers (geen grootverbruikers/heffingsplichtigen) als volgt vastgelegd (tarieven exclusief btw): 

  • basistarief: 1,1719 euro/m³
  • comforttarief: 2,3438 euro/m³. 

De voorwaarden om recht te hebben op een sociale korting van 80% en de berekening van deze sociale korting blijven ongewijzigd.
 
Voor verdere informatie kan je terecht op www.dewatergroep.be/tarieven en de webpagina met uitleg over de waterfactuur

De Watergroep