Nieuw Scholenprotocol verhoogt veiligheid van leerlingen en leerkrachten

vrijdag 8 februari 2019

Op vrijdag 8 februari 2019 werd het vernieuwde Scholenprotocol voorgesteld. Dat symboliseert de goede samenwerking tussen stad, politie, parket en middelbare scholen in de strijd tegen drugs, dealen, diefstal, pesten en andere vormen van criminaliteit op school.

Met het Scholenprotocol worden er telkens voor een periode van 3 jaar afspraken gemaakt tussen de secundaire schoolbesturen, het parket van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Limburg, de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken om de veiligheid en bescherming van de leerlingen en personeelsleden van de scholen te bevorderen.

De scholen verbinden zich er hierbij toe de lokale politie op de hoogte te brengen als leerlingen strafbare feiten plegen en als de veiligheid van leerlingen en/of personeelsleden in het gedrang komt. Hierdoor kan er vlugger ingegrepen worden om problematische situaties aan te pakken. De slachtoffers van strafbare feiten worden snel opgevangen en beschermd tegen eventuele represailles. Ook de daders krijgen de nodige begeleiding, enkel in laatste instantie zal het Parket overgaan tot een strikte toepassing van de wet.

Om deze goede samenwerking ook in de toekomst verder te zetten, werd er een nieuw Scholenprotocol afgesloten. Dat is geldig tot en met 31 augustus 2021. Om een duidelijker beeld te scheppen over de inhoud ervan werd er een informatiebrochure opgesteld. Hierin wordt uitgelegd welke stappen er gezet worden na onregelmatigheden op school. Zo komen onder andere drugsbezit, geweld, diefstal, wapenbezit, (cyber)pesten, spijbelen, afpersen en dealen aan bod. Deze brochure is een leidraad voor directie en leerkrachten, maar wordt evenzeer onder ouders en leerlingen kenbaar gemaakt.

Meer info?

afbeelding ondertekening scholenprotocol