Nieuw meldpunt voor de registratie van droogteschade aan woningen

donderdag 12 mei 2022

Om droogteschade aan woningen in kaart te kunnen brengen, richt het Vlaams Departement Omgeving een registratiepunt op. De eigenaar die een woning met scheefstelling of scheuren en barsten groter dan 3 mm heeft, kan in het nieuwe loket recente en historische schadegevallen melden.

We willen de relatie tussen de schadegevallen, de vochthuishouding en de samenstelling van de bodem en ondergrond beter in beeld krijgen. Voor een goede woningkwaliteit, is het belangrijk burgers te informeren over de samenstelling van de (ondiepe) ondergrond en de potentiële gevaren zodat woningen en hun funderingen er voldoende op afgestemd kunnen worden. Op die manier wensen we nieuwe droogteschade in de toekomst te vermijden en burgers beter te informeren.

Aan deze meldingen wordt geen advies of expertise gekoppeld, maar ze leveren relevante input op om de problematiek verder te onderzoeken en in een latere fase oplossingen te formuleren (zoals aangepaste bouwtechnieken in sommige regio’s).   

Sumaqua voert momenteel in opdracht van het Departement Omgeving een onderzoek uit naar het optreden van schade aan woningen en gebouwen ten gevolge van droogte. Op basis van dit onderzoek zal in eerste instantie een kaart worden opgemaakt die aangeeft welke gronden gevoelig zijn voor dit probleem, zodat op termijn eventueel aangepaste bouwvoorschriften geformuleerd kunnen worden.

Registratie in het loket

In het loket kan de burger recente en historische schadegevallen van scheuren en barsten in de woning melden. Enkel schadegevallen met scheuren groter dan 3 mm kunnen worden gemeld en gedocumenteerd. De registraties gebeuren door de woningeigenaar zelf, of door iemand die in zijn of haar plaats meldt, zoals een familielid, gemeenteambtenaar etc.

De registratie verloopt in zes stappen, met informatie over:

  1. de locatie van de woning
  2. contactgegevens
  3. de woning: het bouwjaar, de aard van de fundering, de kelder
  4. de schade: de aard, de ernst, het tijdstip en de plaats van de schade
  5. hoge aanplantingen rond de woning
  6. aanvullende informatie over de schade of al eerder uitgevoerd onderzoek (beschrijvend of onder de vorm van foto’s of documenten die kunnen opgeladen worden)

Meer info op de website van het Departement Omgeving: https://omgeving.vlaanderen.be/registratie-droogteschade-aan-woningen

woning