Nieuw digitaal platform voor vrijwilligerswerk in Sint-Truiden

maandag 4 oktober 2021

Meer dan 650 mensen engageren zich als vrijwilliger bij het lokaal bestuur Sint-Truiden. Dat zijn heel veel mensen die zich op regelmatige basis belangeloos inzetten om anderen en de lokale samenleving een handje te helpen. Het lokaal bestuur Sint-Truiden hecht enorm veel belang aan deze vrijwilligers en neemt daarom het initiatief om een kwalitatief vrijwilligersbeleid uit te bouwen. Daarnaast wordt een digitaal platform gelanceerd waar vraag naar en aanbod aan vrijwilligers op elkaar kan worden afgestemd.

In Sint-Truiden zijn ruim 650 vrijwilligers actief die om verschillende redenen aan vrijwilligerswerk doen. Enerzijds is vrijwilligerswerk een meerwaarde voor de persoon zelf want het biedt voldoening, groeikansen, ontplooiing, erkenning, sociaal contact, etc. Anderzijds brengen vrijwilligers bijzondere kwaliteiten en talenten binnen in een organisatie, dragen ze bij aan de dynamiek en diversiteit in een organisatie en inspireren ze andere mensen om zich ook belangeloos in te zetten. Voor het lokaal bestuur Sint-Truiden is het inschakelen van vrijwilligers dan ook een bewuste keuze. Op die manier werkt het lokaal bestuur mee aan de betrokkenheid en activatie van burgers.

Kwalitatief en geïntegreerd vrijwilligersbeleid
Omdat vrijwilligerswerk zo belangrijk is, verdient het ook een kwalitatieve en geïntegreerde aanpak. Zo zetten we sinds begin dit jaar in op een goede begeleiding van al onze vrijwilligers met behulp van onze nieuwe coördinator vrijwilligerswerk. Hij ondersteunt de vrijwilligers en zorgt ervoor dat alles administratief in orde is. Daarnaast zorgt het vernieuwd vrijwilligersbeleid voor een heldere omkadering van het vrijwilligerswerk binnen het lokaal bestuur. Het is een leidraad en het geeft duidelijkheid aan vrijwilligers, maar ook aan beroepskrachten, over hoe er met vrijwilligers wordt gewerkt in onze organisatie. In het beleid wordt duidelijk omschreven aan welke voorwaarden vrijwilligers moeten voldoen, op welke manier ze kunnen worden ingeschakeld, hoe er kan worden geëvalueerd en in welke mate ze verzekerd zijn. Deze duidelijkheid draagt bij aan een betere kwaliteit en efficiëntie van de vrijwilligerswerking.

Give a Day: online vrijwilligersplatform
Maar niet alleen het lokaal bestuur kan rekenen op de enthousiaste inzet van vrijwilligers. In Sint-Truiden zijn er heel wat organisaties die een beroep doen, of willen doen, op deze hulpkrachten. Om de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers in Sint-Truiden beter op elkaar af te stemmen en vrijwilligerswerk extra te stimuleren lanceert de stad het digitale vrijwilligersplatform ‘Give a Day’. 

Verschillende diensten van het lokaal bestuur maken inmiddels via dit platform hun vacatures voor vrijwilligerswerk bekend.  Ook andere organisaties en verenigingen uit Sint-Truiden kunnen gratis gebruik maken van het vrijwilligersplatform om gerichter op zoek kunnen gaan naar de juiste vrijwilligers.

Ook voor vrijwilligers zelf biedt het platform heel wat voordelen: op het gebruikersprofiel kan de vrijwilliger zijn/haar taken, vergoedingen en alle nodige documenten tijdig raadplegen. Bovendien kunnen vrijwilligers ook zelf op het platform op zoek gaan naar interessante vacatures of aangeven voor welke taken en wanneer hij/zij beschikbaar is. Het platform gaat op die manier altijd op zoek naar de juiste macht tussen vraag en aanbod.

Voor meer info rond vrijwilligerswerk kan je op afspraak terecht bij Peter Kinnaert, Coördinator vrijwilligerswerking en -beleid in de Clement Cartuyvelsstraat 12. Een afspraak maken kan telefonisch via 011 70 18 81 of via e-mail vrijwilligerswerk@sint-truiden.be

Meer info?

vrijwilligerswerk sint-truiden give a day