Niet meedelen van adres aan derden

Let op: Coronamaatregelen!

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, is het loket Bevolking enkel geopend voor dringende aanvragen.

Je kan de aanvraag indienen samen met een kopie van je identiteitskaart (beide kanten)

- per mail naar info.burgerzaken@sint-truiden.be
- per brief naar dienst Burgerzaken, stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Je kan aan de dienst bevolking vragen dat jouw adres niet aan derden wordt verstrekt.

Maar wanneer jouw adres opgevraagd wordt door een derde, die zich kan beroepen op een wettelijke bepaling (bvb. rechtszaak) of een uitvoerbare titel (bvb. advocaat), is de dienst bevolking verplicht jouw adres vrij te geven.

Geldigheid?

  • Maximaal 6 maanden vanaf datum beslissing schepencollege
  • Verlenging is mogelijk

Hoe aanvragen?

Hoe aanvragen?

  • Persoonlijk aan het loket bij de dienst bevolking
  • Per mail
  • Per brief

Wat moet je doen?
Je dient jouw aanvraag schriftelijk en gemotiveerdĀ in bij de dienst bevolking. Na de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen vermeldt onze medewerker in jouw persoonlijk dossier van het Rijksregister dat jouw adres niet meer aan derden zal verstrekt worden gedurende 6 maanden.

Als je een verlenging wenst, doe je jouw aanvraag minstens 3 weken voor het verstrijken van de termijn.