Niet-EER-rijbewijs omwisselen

Als je als onderdaan van een land, dat niet tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoort, in België wordt ingeschreven en je in het bezit bent van een geldig identiteitsbewijs, uitgereikt door België, moet je 185 dagen rijden met het niet-EER rijbewijs. Je moet na deze 185 dagen jouw buitenlands rijbewijs verplicht omwisselen voor een Belgisch rijbewijs.

Voorwaarden voor omwisseling rijbewijs?

Opgelet! Een rijbewijs, in het buitenland behaald terwijl je in België bent ingeschreven, is niet geldig en kan niet omgewisseld worden.

 • Jouw nationaliteit is (nog) dezelfde als de nationaliteit vermeld op het rijbewijs

Opgelet! Als dit niet het geval is (bvb. je bent Tunesiër met een Marokkaans rijbewijs), moet je het bewijs leveren van 185 verblijfsdagen in het land van afgifte van het rijbewijs (in het voorbeeld Marokko) tijdens het kalenderjaar, waarin je jouw rijbewijs behaald hebt en dit in de periode vóór de aflevering van het rijbewijs.

Leveringstermijn?

 • Ontvangst advies controle echtheid rijbewijs door de lokale politie: 6 weken
 • Aflevering Belgisch rijbewijs: 3 tot 5 werkdagen na jouw definitieve aanvraag

Prijs?
25 euro
 

Hoe aanvragen?

Je mag geen volmacht geven aan derden.

Wat moet je doen?
Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dien je een eerste aanvraag tot omwisseling van het rijbewijs in bij de dienst Bevolking en dit 185 dagen rijden met jouw niet-EER rijbewijs. Onze medewerker bezorgt jouw rijbewijs aan de lokale politie voor controle op echtheid. Zes weken later ontvang je informatie over het advies van de politie. Indien positief, kom je opnieuw naar de dienst Bevolking om het Belgisch rijbewijs definitief aan te vragen.
 

Hoe afhalen?
Voor het afhalen van het rijbewijs kan je ook een afspraak maken via de afsprakenmodule of telefonisch via het Contactcenter op 011 70 14 14. Of je kan langskomen op vrije inloop. Hou er dan wel rekening mee dat je mogelijk moet wachten op je beurt.

Je mag volmacht geven aan een andere persoon om het rijbewijs af te halen door het formulier hieronder te downloaden.

Wat meebrengen bij aanvraag?
Eerste aanvraag

 • Identiteitsbewijs
 • Buitenlands rijbewijs

Definitieve aanvraag omwisselen Europees nationaal rijbewijs naar Belgisch rijbewijs

 • Identiteitsbewijs
 • Buitenlands rijbewijs, vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler indien niet in één van de landstalen of in het Engels opgesteld.
 • Recente en gelijkende pasfoto die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix. Indien je de foto van jouw e-ID wenst te gebruiken is geen foto nodig op voorwaarde dat je nog gelijkend bent met de foto en je e-ID nog voldoende geldig is.
 • Rijgeschiktheidsattest groep 1 (indien jouw lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden aangetast zijn door ziekte of ongeval)
 • Rijgeschiktheidsattest groep 2 (buschauffeur, vrachtwagenchauffeur, bezoldigd vervoer)
 • Attest van vakbekwaamheid categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE (beroepsbestuurder voor personen- en goederenvervoer)
 • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

Wat meebrengen bij afhaling?

 • Identiteitsbewijs
 • Buitenlands rijbewijs, vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler indien niet in één van de landstalen of het Engels opgesteld.
 • Volmachtformulier en kopie identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)

 

Rijbewijs gestolen, verloren of beschadigd?

BijlageGrootte
PDF icon Volmachtenformulier353.53 KB