Negatieve wilsverklaring

Een negatieve wilsverklaring is een persoonlijk document, waarin je aangeeft in welke gevallen je geen levensverlengende behandelingen wenst.

Je kan dus bepaalde behandelingen weigeren gebruikmakend van je rechten als patiënt:

  • antibiotica
  • kunstmatige toediening vocht en voeding
  • chemotherapie of bestraling
  • operatie
  • kunstmatige beademing
  • reanimatie
  • nierdialyse
  • intensieve zorg
  • opname in ziekenhuis
  • enzovoort

 

Wat moet je doen?
Je vult de verklaring in en geeft een kopie aan jouw huisarts.
Opgelet! Dienst bevolking registreert jouw verklaring niet. Je kan er wel een formulier negatieve wilsverklaring afhalen.

Je kan het formulier ook downloaden.

Tip?
Als je over een negatieve wilsverklaring beschikt, kan je gratis een leifkaart aanvragen waarop jouw wilsverklaringen (orgaandonatie, negatieve wilsverklaring, euthanasie, uitvaart, lichaam aan wetenschap schenken) vermeld zijn. Deze kaart is bedoeld om in jouw portefeuille te bewaren, zodat artsen en hulpverleners kunnen rekening houden met jouw voorafgaande zorgplanning.