Naamswijziging voornaam

Je kan jouw voornaam laten veranderen. Je moet voor jouw aanvraag een grondige reden hebben en je mag jezelf of derden niet schaden

Als jouw voornaam niet juist vermeld is in jouw geboorteakte door bijvoorbeeld een tikfout, dan vraag je een naamsverbetering bij de dienst burgerlijke stand.

Voorwaarde?

Ingeschreven zijn in Sint-Truiden

Voor wie?

  • Belgen
  • Erkende vluchtelingen en staatlozen

Prijs?

  • 490 euro
  • Transgenders: 49 euro
  • Nationaliteitsdossiers: toekennen naam en voornaam: gratis

Hoe aanvragen?

Persoonlijk aan het loket bij de dienst burgerlijke stand.

Opgelet! Volwassenen dienen zelf een aanvraag in; minderjarigen via hun wettelijke vertegenwoordiger(s)
 

Wat moet je doen?

Je komt naar de dienst burgerlijke stand en vult een verklaring voornaamsverandering in.

Als aan alle vereisten voldaan is, zal de ambtenaar burgerlijke stand een beslissing nemen. Hij heeft hiervoor een wettelijke termijn van 3 maanden.
Jouw voornaamswijziging gaat in op de dag van de overschrijving.

Opgelet! Denk eraan om een nieuwe identiteitskaart, reispaspoort vreemdelingenkaart, of rijbewijs aan te vragen.

Wat moet je meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Akten, opgemaakt in het buitenland, vertaald door een beëdigd vertaler en gelegaliseerd 

Opgelet! De akten, opgemaakt in België, worden door de dienst burgerlijke stand opgevraagd en moet je niet zelf meebrengen