Naamswijziging familienaam

Je kan jouw familienaam enkel laten veranderen, als je hiervoor een grondige reden hebt. Jouw verandering van naam is geen recht maar een gunst, dat bij koninklijk besluit verleend wordt. De Koning is dus vrij om te beslissen ongeacht jouw motieven.

De door jou aangevraagde naam mag geen aanleiding tot verwarring geven en mag jezelf of derden niet schaden.

Als jouw naam niet juist vermeld is in jouw geboorteakte door bijvoorbeeld een tikfout, dan vraag je een naamsverbetering bij de dienst burgerlijke stand.

Voor wie?

  • Personen geboren in Sint-Truiden
  • Personen niet in België geboren en verblijvend in Sint-Truiden

Prijs?

Hoe aanvragen?

Jijzelf of jouw wettelijke vertegenwoordiger dient een gemotiveerde aanvraag met vermelding van redenen in bij
de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie
Dienst naamsverandering
Waterloobaan 115
1000 Brussel
Tel. 02 542 67 03
E-mail: naamsverandering@just.fgov.be

Procedure?
De dienst naamswijzigingen van FOD Justitie laat je weten of de naamswijziging wordt toegestaan, hoeveel je moet betalen en welke documenten je dient op te sturen.

Voor de verdere procedure verwijzen we je naar website FOD Justitie.

Duur procedure?
12 tot 18 maanden van aanvraag tot overschrijving van het Koninklijk Besluit

Wat moet je doen?
Als je het besluit laten registreren hebt bij de Federale Overheidsdienst Financiën, heb je 60 dagen de tijd na datum van de registratie om het geregistreerde besluit in te dienen bij

  • de dienst burgerlijke stand van jouw geboorteplaats, hiervoor kan je een afspraak maken.
  • de dienst burgerlijke stand van jouw verblijfplaats als je niet geboren bent in België
  • de burgerlijke stand in Brussel als je niet in België geboren bent en er geen verblijfplaats hebt.

De ambtenaar burgerlijke stand schrijft het besluit binnen de 15 dagen over in het geboorteregister of het bijgevoegd register. Jouw naamswijziging gaat in op de dag van de overschrijving en is ook van kracht voor jouw minderjarige kinderen of de kinderen, geboren na indiening van de aanvraag.

Opgelet! Denk eraan om een nieuwe identiteitskaart, reispaspoort, vreemdelingenkaart, of rijbewijs aan te vragen.

Welke documenten moet je meesturen bij je verzoek aan FOD Justitie?

Wat moet je meebrengen bij bezoek dienst burgerlijke stand?

  • Identiteitskaart
  • Geregistreerd afschrift van het Koninklijk Besluit van de naamswijziging