Naamsverbetering

Let op: Coronamaatregelen!

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, is het loket Burgerlijke stand enkel geopend voor dringende aanvragen.

Je kan de aanvraag tot naamsverbetering indienen
- per mail naar info.burgerzaken@sint-truiden.be
- per brief naar dienst Burgerzaken, stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Als je naam of voornaam niet juist vermeld is in jouw akte van geboorte door een administratieve fout (materiële misslag: bijvoorbeeld een tikfout), kan deze fout verbeterd worden. Als je jouw naam of voornaam wenst te veranderen zonder dat er sprake is van een administratieve fout, dient een gerechterlijke procedure gevolgd te worden.

Voor wie?
Personen wonend in Sint-Truiden

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?

Dit kan persoonlijk aan het loket bij de dienst Burgerlijke Stand of per brief. Wil je langskomen bij de dienst Burgelijke Stand? Dan moetje hiervoor een afspraak maken. 

Wat moet je doen?
Je brengt zoveel mogelijk bewijsstukken binnen, die de fout kunnen staven. Vervolgens wordt het dossier nagekeken. Het is mogelijk dat onze medewerker nog andere akten (bvb. akte van huwelijk) moet aanpassen.

Onze dienst verwittigt jou en je ontvangt een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Vergeet ook niet een nieuw rijbewijs of reispaspoort aan te vragen.

Wat meebrengen bij aanvraag?

  • Identiteitskaart
  • Authentieke akte waarop je je baseert om de naamsverbetering aan te vragen
  • Alle mogelijke bewijsstukken