Naamsverandering voornaam

Je kan jouw voornaam laten veranderen. Je moet voor jouw aanvraag een grondige reden hebben en je mag jezelf of derden niet schaden

Voorwaarde?

 • Ingeschreven zijn in Sint-Truiden
 • Woonachtig in het buitenland en Sint-Truiden was jouw laatste woonplaats in België

Voor wie?

 • Belgen
 • Erkende vluchtelingen en staatlozen

Wie kan aanvragen?

 • Meerderjarig kind zelf
 • Minderjarig kind: verzoek door ouder(s) (voogd)

Prijs?

 • 490 euro
 • Transgenders: 49 euro
 • Personen van vreemde nationaliteit die verzoek tot verkrijging Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen voornaam hebben: gratis

Hoe aanvragen?

Persoonlijk aan het loket bij de dienst burgerlijke stand.

Wat moet je doen?

Je komt naar de dienst burgerlijke stand en vult een verklaring voornaamsverandering in.

Als aan alle vereisten voldaan is, zal de ambtenaar burgerlijke stand een beslissing nemen. Hij heeft hiervoor een wettelijke termijn van 3 maanden.
Jouw voornaamsverandering gaat in op de datum van de opmaak van de akte van voornaamsverandering.

Opgelet!

 • Denk eraan om een nieuwe identiteitskaart, reispaspoort, of rijbewijs aan te vragen.
 • Vergeet ook niet een aantal instellingen te informeren over jouw voornaamswijziging (bijvoorbeeld nutsbedrijven, school, werkgever,...)

Wat moet je meebrengen?