Naamsverandering familienaam

Je kan jouw familienaam enkel laten veranderen, als je hiervoor een grondige reden hebt. Jouw verandering van naam is geen recht maar een gunst, dat bij koninklijk besluit verleend wordt.

De door jou aangevraagde naam mag geen aanleiding tot verwarring geven en mag jezelf of derden niet schaden.

Voor wie?

  • Belgen
  • Erkende vluchtelingen en staatlozen

Wie kan aanvragen?

  • Meerderjarige persoon zelf
  • Minderjarig kind: verzoek door beide ouders (of voogd)

Prijs?

Hoe aanvragen?

Gemotiveerde aanvraag met vermelding van redenen indienen bij
de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie
Dienst naamsverandering
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel. 02 542 67 03
E-mail: naamsverandering@just.fgov.be

Opgelet! 

  • Als één van de ouders de aanvraag voor een minderjarig kind doet, wordt de andere ouder hierover ingelicht.
  • Als je kinderen hebt die jouw naam dragen, moet je verduidelijken of je wil dat zij ook van naam veranderen

Procedure?
We verwijzen naar de website FOD Justitie.

Duur procedure?
12 tot 18 maanden vanaf aanvraag.

Wat moet je doen?
Als FOD Justitie jouw vraag om je familienaam te veranderen goedkeurt, stuurt deze dienst het Koninklijk Besluit naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats.

De ambtenaar burgerlijke stand zal jouw dossier administratief afronden. Jouw naamsverandering gaat in op de datum van de overschrijving en is ook van kracht voor jouw kinderen, geboren na indiening van de aanvraag.

Opgelet! Denk eraan om een nieuwe identiteitskaart, reispaspoort, vreemdelingenkaart, of rijbewijs aan te vragen.

Welke documenten moet je meesturen bij je verzoek aan FOD Justitie?

Wat moet je meebrengen bij bezoek dienst burgerlijke stand?

  • Identiteitskaart
  • Geregistreerd afschrift van het Koninklijk Besluit van de naamsverandering