Naamkeuze vastleggen

Elk kind krijgt bij de aangifte van de geboorte een naam (familienaam) en voorna(am(en).

Familienaam kiezen?
Je kan kiezen uit:

 • naam vader/meemoeder
 • naam moeder
 • dubbele naam: naam vader/meemoeder gevolgd door naam moeder
 • dubbele naam: naam moeder gevolgd door naam vader/meemoeder

 

Opgelet!

 • Bij onenigheid tussen de ouders draagt het kind de dubbele naam in alfabetische volgorde.
  Als ook de ouders een dubbele naam hebben kan elke ouder kiezen welk deel van haar/zijn naam zij/hij doorgeeft aan het kind. Als de ouders hierin geen keuze maken krijgt het kind het deel van hun naam in alfabetische volgorde
 • De gemaakte keuze is onherroepelijk en geldt voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders
 • Adoptanten en ouders in geval van postnatale erkenning van vader of meemoederschap krijgen dezelfde keuze voor hun geadopteerd of erkend kind
 • Als het kind niet-Belg is geldt voor de naamkeuze de wetgeving van het land waarvan het kind de nationaliteit draagt

 

Voornaam kiezen?
Bij de aangifte van de geboorte mag je de voorna(a)m(en) kiezen.

De ambtenaar Burgerlijke stand kan deze weigeren als de voornaam

 • verwarrend is. Bijvoorbeeld een typische meisjesnaam voor een jongen of omgekeerd;
 • het kind kan schaden. Bijvoorbeeld een belachelijke, absurde, aanstootgevende, onuitspreekbare voornaam;
 • schade kan toebrengen aan derden. Bijvoorbeeld een bestaande familienaam wordt als voornaam aan een kind gegeven als dit niet gebruikelijk is

 

Opgelet!

 • Als de ouders niet akkoord zijn met de weigering of als er onenigheid tussen de ouders bestaat over de keuze van de voornaam, dienen zij zich te wenden tot de Rechtbank van Eerste Aanleg
 • Als het kind niet-Belg is geldt voor de naamkeuze de wetgeving van het land waarvan het kind de nationaliteit draagt

 

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?
Persoonlijk aan het loket bij de dienst Burgerlijke stand

Wat moet je doen?

 • Eerste gemeenschappelijk kind

Beide ouders kiezen de familienaam van het kind op het ogenblik van de aangifte van de geboorte bij de dienst Burgerlijke stand.

Beide ouders zijn aanwezig en tekenen de verklaring van naamkeuze.

Wanneer de aangifte gebeurt door één van de ouders (gehuwde koppels of bij een erkenning voor de geboorte), kan deze ouder het ingevulde en door beide ouders ondertekende formulier ‘verklaring van naamkeuze’ voorleggen.

 

 • Er zijn al oudere gemeenschappelijke minderjarige kinderen die geboren zijn voor 1 juni 2014

Het pasgeboren kindje krijgt bij de aangifte van de geboorte de naam van de vader net als de andere broers en zussen.

Ouders kunnen een naamsverandering vragen voor alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen tot 1 jaar na de geboorte van het pasgeboren kindje.

Opgelet!

 • Geen van de andere kinderen mag meerderjarig zijn. Is dat het geval, dan kan er geen naamsverandering voor alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen aangevraagd worden
 • Een naamsverandering aanvragen is niet mogelijk in een samengesteld gezin

 

Je vraagt de naamsverandering aan in de woonplaats van één van de kinderen.

Beide ouders zijn aanwezig en tekenen de akte van naamsverandering.

Wat meebrengen?

 • Identiteitsbewijzen beide ouders
 • Verklaring van naamkeuze