Mobiliteitsonderzoek

In 2017 start Sint-Truiden met het tweede deel van de grote stadsvernieuwingswerken. Onder meer de Luikerstraat en het Heilig Hartplein worden dit jaar heraangelegd. De stad zal hierbij nog meer dan in het verleden de hinder beperken, om een vlotte bereikbaarheid van de binnenstad en haar parkings te garanderen.

Samen met de Universiteit Hasselt (UHasselt) wordt het parkeergeleidingssysteem langs de parkings Veemarkt, Cicindria en Sluisberg vanuit Tienen, Diest en Hasselt onder de loep genomen. En hiervoor hebben we jouw hulp nodig!

Om te achterhalen of weggebruikers de boodschap op de verkeersborden opmerken en opvolgen, moet een groep testpersonen de route afleggen in een signalisatie- of rijsimulator. In deze simulator analyseren we het kijk- en rijgedrag van de testpersonen aan de hand van eyetrackingtechnologie. Dankzij de input van de testpersonen op de gesimuleerde routes kunnen we de leesbaarheid en de plaatsing van de borden verbeteren.
Truinenaar of niet-Truienaar, jong of oud, iedereen kan zich kandidaat stellen. De stad biedt bovendien gratis transport aan naar het onderzoekscentrum in Diepenbeek en achteraf krijg je een Truiers presentje. 

Wil jij wel eens in een rijsimulator zitten? Schrijf je dan hier in!