Meldingen

Is er iets kapot in je buurt of heb je ergens last van? Meld het ons meteen!

Wat kan je zoal melden?

  • een kapot wegdek, losliggende stoeptegel of vernielingen
  • verkeerslichten die niet werken
  • sluikstort, zwerfvuil, glas, huisvuil niet opgehaald, volle container of vuilbak ...
  • een kapot verkeersbord of -paaltje
  • een verstopte riool
  • overlast: licht-, geur- en lawaaihinder, ongedierte ...