Meer info over het Coronavirus

dinsdag 25 februari 2020

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook Europa, met bekende gevallen in o.a. Italië, Frankrijk en Duitsland en nu ook in ons land. Op verschillende plaatsen in de wereld zijn er zones, gebouwen of personen in quarantaine om de verspreiding van het virus te beperken. Verschillende overheden nemen ondertussen de nodige maatregelen.

Wat is de huidige stand van zaken ? 
Er zijn drie fases om de verspreiding van het virus tegen te houden. De FOD Volksgezondheid houdt hier nauwgezet toezicht op. Momenteel zijn we in fase 1.

  • Fase 1: de FOD Volksgezondheid probeert het virus uit het land te houden. Hiervoor werken ze samen met alle huisartsen en ziekenhuizen. Zij staan klaar om iemand met symptomen te identificeren en te behandelen. Er bestaan strenge procedures die bij de minste twijfel worden toegepast. Wil je meer weten over de huidige maatregelen, dan kan je hier terecht. 
  • Fase 2 (huidige fase): de FOD Volksgezondheid probeert de verspreiding van het virus te stoppen. Als er iemand positief test voor het nieuwe coronavirus, proberen ze meerdere besmettingen te voorkomen. Ook voor deze fase bestaan strikte procedures. Een arts infectieziektebestrijding gaat na met wie de besmette persoon in contact kwam (bv. vrienden of familie), om ook hen te testen en eventuele maatregelen te nemen.
  • Fase 3: bij een groot aantal besmette personen, concentreert de FOD Volksgezondheid zich voornamelijk op de behandeling van patiënten. Hiervoor werken ze nauw samen met de ziekenhuizen. Ze bekijken waar er extra capaciteit nodig is, hoe ze patiënten het best kunnen verdelen over verschillende ziekenhuizen en welke opnames uitgesteld kunnen worden.

Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de “veel gestelde vragen” doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.

Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen. Je kan per mail je vragen kwijt of je kan op het gratis info-nummer 0800/14 689 terecht. 

Meer informatie over het Coronavirus