Meer dan alleen oplapwerk

Net zoals bij de overige stadsvernieuwingsprojecten, ook hier geen half werk. Als de archeologen het terrein vrijgeven, wordt de ondergrond aangepakt. Er komen nieuwe voorzieningen om de Groenmarkt, het Trudoplein en de omliggende zone te bevoorraden met onder meer gas, water en elektriciteit. Hierna wordt er ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Afval- en regenwater worden hierdoor gescheiden afgevoerd.

afbeelding meer dan alleen oplapwerk