Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wenst zorg te dragen voor de veiligheid en leefbaarheid van alle burgers en wil zich daartoe maximaal engageren.

Vandaar dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken haar dienstverlenende taak kernachtig bundelt als: 'Uw veiligheid is onze zorg!' en hierbij rekening houdt met de individuele rechten en vrijheden van elke burger.

Meer over de missie en visie van de lokale politie.

Raadpleeg het politiereglement.

Noodnummers

 

Contact en openingsuren

Sluisberg 1
3800 Sint-Truiden

011 70 19 11