Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wenst zorg te dragen voor de veiligheid en leefbaarheid van alle burgers en wil zich daartoe maximaal engageren.

Vandaar dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken haar dienstverlenende taak kernachtig bundelt als: 'Uw veiligheid is onze zorg!' en hierbij rekening houdt met de individuele rechten en vrijheden van elke burger.

Meer info over de lokale politie Sint-Truiden Gingelom - Nieuwerkerken

 

Contact en openingsuren

Sluisberg 1
3800 Sint-Truiden

011 70 19 11