Lokaal Mondiaal Beleid

Zoutstraat 46
3800 Sint-Truiden

011 70 15 35
Vandaag Open op afspraak.
Morgen Gesloten.

Wat doen we?

Lokaal mondiaal beleid is een coherent, transversaal en gemeentebreed beleid dat bijdraagt aan meer internationale rechtvaardigheid via mondiale beleidskeuzes, mondiaal burgerschap en mondiale samenwerking. Een globale visie en lokale aanpak!

Met de 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen: agenda 2030' (SDG's) als kader en in het licht van globale uitdagingen zoals armoede, migratie, klimaat en wereldwijde conflicten, worden we niet alleen uitgedaagd om onze inwoners te vormen tot wereldburgers die kritisch en veerkrachtig in het leven staan, maar ook om mondiaal hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Dat doen ze door een sleutelrol op te nemen in de maatschappij en door te zoeken naar duurzame antwoorden op globale en lokale maatschappelijke uitdagingen.

Door werk te maken van een lokaal mondiaal beleid nemen we als lokaal bestuur die verantwoordelijkheid niet enkel op, maar spelen we ook in op de opportuniteiten die de mondiale samenleving biedt. En die zijn talrijk: culturele verrijking, nieuwe afzetmarkten, netwerken, etc.

De dienst Mondiaal maakt het lokaal mondiaal beleid van de stad concreet. De dienst zorgt voor de nodige ondersteuning voor interne en externe partners (stadsdiensten, Truiense verenigingen, organisaties en instellingen) die werken aan het vergroten van van het bewustzijn over duurzaamheid, mondiale rechtvaardigheid en (wereld)burgerschap.

De stad Sint-Truiden engageert zich voor een lokaal mondiaal beleid.
Ze heeft drie actieterreinen.

1. Sensibilisering rond mondiale thema’s
De dienst wil de Truienaar zoveel mogelijk informeren over mondiale thematieken. Om zo de Truiense bevolking bewust te maken van een aantal onrechtvaardige situaties in de wereld zowel in Sint-Truiden als in de rest van de wereld én van mogelijkheden om die situaties mee te helpen veranderen. Dit gebeurt door onze mondiale leerlijn (EDO) aan te bieden aan de Truiense scholen, een inleefreis rond het thema wereldburgerschap te organiseren naar onze zusterstad en het organiseren van sensibiliserende evenementen zoals bijvoorbeeld ons jaarlijks wereldfeest Fiesta Mondial.

2. Ondersteuning Truiense verenigingen die zich actief inzetten rond mondiale thema’s
- Op financieel vlak
- Op logistiek vlak via het verlenen van praktische info, ter beschikking stellen van zalen en materiaal van de stad
- Op moreel vlak via een actieve aanwezigheids- en ondersteuningspolitiek
Door verenigingen erkenning te verlenen waardoor zij van bepaalde voordelen kunnen genieten
- Door de medefinanciering van de jaarlijkse wederkerende campagnes
- Door humanitaire noodhulp te bieden

3. Partnerschappen met interne en externe partners
Samenwerking met de adviesraden i.h.k.v. het lokaal mondiaal beleid
Samenwerking rond een duurzaam aankoopbeleid van de stad Sint-Truiden
Samenwerking tussen de dienst Mondiaal en de andere diensten in het kader van de agenda 2030 (SDG's)
Samenwerking tussen Sint-Truiden en Nueva Guinea, onze Nicaraguaanse stedenband partner