Lichaam aan de wetenschap schenken

Je kan na jouw dood een zeer waardevolle dienst bewijzen aan jouw medemensen door jouw lichaam af te staan aan de wetenschap. Belangrijke resultaten in de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek zijn onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen om na hun overlijden hun lichaam ter beschikking te stellen voor het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Voor wie?
Vanaf de leeftijd van 18 jaar (geen maximum leeftijdsgrens)

Wat moet je doen?
Er bestaat geen reglementering over de te volgen procedure. Jouw lichaam afstaan aan de wetenschap moet je zelf bij leven regelen. Je neemt contact op met een universitair centrum naar keuze waar geneeskunde wordt gedoceerd.

Jouw lichaam aan de wetenschap schenken gebeurt door middel van een eigenhandig, gedateerd en ondertekend document (wilsuiting). De kopie van het document bewaar je zelf voor de nabestaanden; het origineel wordt verstuurd naar de universiteit.

Informeer even op voorhand bij enkele instellingen, omdat de documenten en de modaliteiten kunnen verschillen. Voorbeelddocumenten kan je terug vinden op de websites van de universitaire instellingen. De universiteit zal je een ontvangstbewijs of een kaartje sturen, dat je bij jouw identiteitskaart moet bewaren, zodat verwanten of erfgenamen er kennis van kunnen nemen.

Vergoeding?
Neen

Waar?
Hiervoor verwijzen we je door naar de website van LEIF.

Tip?
Als je over een wilsuiting beschikt, kan je gratis een leifkaart aanvragen waarop jouw wilsverklaringen (orgaandonatie, negatieve wilsverklaring, euthanasie, uitvaart, lichaam aan wetenschap schenken) vermeld zijn. Deze kaart is bedoeld om in jouw portefeuille te bewaren, zodat artsen en hulpverleners kunnen rekening houden met jouw voorafgaande zorgplanning.