Legaliseren van handtekeningen

De wettiging is de schriftelijke bevestiging dat de handtekening, die op een document voorkomt, jouw ‘echte’ handtekening is. De wettiging is dus geen bevestiging van de juistheid van de inhoud van het document. Zo kan je jouw handtekening laten wettigen op een factuur, getuigschrift, verklaring of volmacht.

Opgelet! Een handtekening op een wit vel papier of geplaatst onder een tekst die niet verstaanbaar is, kan nooit gewettigd worden.

Voor wie?
Personen officieel woonachtig in Sint-Truiden

Opgelet!

  • Voor de verbintenis tot tenlasteneming van een niet-Belg in kortverblijf (bijlage 3 bis) en de verbintenis tot tenlasteneming van een niet-Belgisch student (bijlage 32) gelden bijzondere regels. Je contacteert hierover best dienst Vreemdelingen.
  • Als je als Belg of niet-Belg in het buitenland woont, laat je jouw handtekening wettigen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken 

Hoe aanvragen?

Persoonlijk bij de dienst bevolking.

Wat doen?
Je plaatst jouw handtekening op het document. Onze medewerker vergelijkt deze handtekening met de handtekening op jouw identiteitskaart. Indien de handtekeningen overeenkomen, wettigt onze medewerker het document met stadszegel en zijn handtekening als gemachtigd beambte;

Opgelet! Als je het document nodig hebt voor een buitenlandse instantie, dan tekent de burgemeester of schepen dit document. Je moet dan rekening houden met een wachttijd van een aantal dagen.

Afhankelijk van het land waar je het document wil gebruiken en van het soort document is een legalisatie of een apostille vereist. In bepaalde gevallen is er geen legalisatie noodzakelijk. Raadpleeg voor meer uitleg zeker de website van FOD Buitenlandse Zaken.

Wat meebrengen bij aanmelding?

  • Document waarop de handtekening gewettigd moet worden
  • Identiteitskaart