Legaliseren van handtekeningen

De wettiging is de schriftelijke bevestiging dat de handtekening, die op een document voorkomt, jouw ‘echte’ handtekening is. De wettiging is dus geen bevestiging van de juistheid van de inhoud van het document. 

Voor wie?
Personen officieel woonachtig in Sint-Truiden of in een andere gemeente

Opgelet!

Als je als Belg of niet-Belg in het buitenland woont, laat je jouw handtekening wettigen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken 

Voorwaarden?

  • Document moet verstaanbaar zijn
  • Formaliteit moet nuttig of nodig zijn
  • Document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken

Wanneer wordt handtekening niet gewettigd?
Als

  • handtekening werd aangebracht op blanco document
  • handtekening geen enkel doeleinde dient
  • tekst onverstaanbaar is
  • document gebruikt kan worden voor immorele; bedrieglijke of strafbare oogmerken
  • het een kopie van een handtekening betreft

Hoe aanvragen?

Je kan hiervoor persoonlijk een telefonische afspraak maken via het Contactcenter op 011 70 14 14.

Wat doen?
Je plaatst jouw handtekening op het document. Onze medewerker vergelijkt deze handtekening met de handtekening op jouw identiteitskaart. Indien de handtekeningen overeenkomen, wettigt onze medewerker het document met stadszegel en zijn handtekening als gemachtigd beambte;

Opgelet! 

Als je het document nodig hebt voor een buitenlandse instantie, dan tekent de burgemeester of schepen dit document. Je moet dan rekening houden met een wachttijd van een aantal dagen.

Afhankelijk van het land waar je het document wil gebruiken en van het soort document is een legalisatie of een apostille vereist. In bepaalde gevallen is er geen legalisatie noodzakelijk. Raadpleeg voor meer uitleg zeker de website van FOD Buitenlandse Zaken.

Wat meebrengen bij aanmelding?

  • Document waarop de handtekening gewettigd moet worden
  • Identiteitskaart