Legaliseren van documenten

Een Belgisch document dat in België officieel en legaal is, is dat niet automatisch in een ander land.
Als je Belgische documenten in het buitenland nodig hebt, is vaak een beëdigde vertaling van het document en een legalisatie en/of apostille nodig om ze over de grens te kunnen gebruiken..

Wat?
De vertaling van het document dient in sommige gevallen te gebeuren door een beëdigd vertaler.

Een legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Soorten legalisatie

  • Apostille of kleine legalisatie: 1 elektronische stempel geplaatst door de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken
  • Gewone legalisatie: eerst laten legaliseren door FOD Buitenlandse Zaken. Vervolgens document laten legaliseren door ambassade/consulaat van het land van bestemming
    Opgelet! Hou er rekening mee dat een aanvraag gewone legalisatie enkele weken kan duren.

 

In welke gevallen al dan niet een gewone legalisatie of apostille nodig is, vind je terug op de website van FOD Buitenlandse Zaken.

Hoe aanvragen?

Persoonlijk bij het loket in het stadskantoor. Hiervoor moet je een afspraak maken.

We verwijzen je door naar de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) buitenlandse zaken.