Legaliseren van documenten

Een Belgisch document dat in België officieel en legaal is, is dat niet automatisch in een ander land.
Als je Belgische documenten in het buitenland nodig hebt, is vaak een legalisatie en/of apostille nodig om ze over de grens te kunnen gebruiken.

Wat?
Een legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Soorten legalisatie

 • Apostille of kleine legalisatie: 1 elektronische stempel geplaatst door de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken
 • Gewone legalisatie: eerst laten legaliseren door FOD Buitenlandse Zaken. Vervolgens document laten legaliseren door ambassade/consulaat van het land van bestemming
  Opgelet! Hou er rekening mee dat een aanvraag gewone legalisatie enkele weken kan duren.

 

In welke gevallen al dan niet een gewone legalisatie of apostille nodig is, vind je terug op de website van FOD Buitenlandse Zaken.

Prijs?
20 euro per document

 • In geval van e-apostille/e-legalisatie: online betalen
 • In geval van papieren legalisatie aan het loket dienst Legalisatie in Brussel: geen betaling in cash

 

Document vertalen?

 • Laten uitvoeren door Belgisch beëdigd vertaler, waarvan handtekening gelegaliseerd is door voorzitter rechtbank van eerste aanleg waaraan de vertaler verbonden is
 • Vervolgens legalisatie vragen aan FOD Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, e-mail: legal@just.fgov.be

 

Een lijst van beëdigde vertalers kan je opvragen bij de dienst legalisaties van de rechtbank van eerste aanleg in jouw buurt.

Hoe aanvragen?

Hoe aanvragen apostille?

 • Bij dienst burgerzaken via e-apostille voor documenten opgesteld door de stad Sint-Truiden (enkel elektronisch)
 • Bij dienst legalisaties in Brussel van originele documenten (geen scans)
  Je kan de apostille consulteren en downloaden via de website door middel van het nummer en de datum van aflevering van de apostille (enkel elektronisch)

 

Hoe aanvragen gewone legalisatie?

 • Bij dienst burgerzaken via e-legalisatie voor documenten opgesteld door de stad Sint-Truiden (enkel elektronisch)

Opgelet! Voor je de legalisatie aanvraagt vraag je eerst bij de ambassade/consulaat van het land van bestemming na of digitale legalisatie aanvaard wordt in het land van bestemming. Is dat niet het geval, moet je je wenden tot de dienst legalisatie in Brussel.

 • Bij dienst legalisaties in Brussel van originele documenten (geen scans) (legalisatie op papier)
  Je mag iemand anders in jouw plaats naar Brussel sturen.

 

Wat moet je doen aan het loket in Sint-Truiden?
Onze medewerker zorgt voor de ondertekening van het document door de burgemeester.Daarna laadt onze medewerker de documenten op op de site e-legalisatie van FOD buitenlandse zaken.  Na controle krijg je per e-mail een uitnodiging om de apostille of de legalisatie te betalen. Onmiddellijk na de betaling ontvang je een link waarmee je het gelegaliseerde document kan downloaden.

Wat meebrengen bij aanvraag in Sint-Truiden?

 • Identiteitskaart
 • Te legaliseren document
 • Jouw e-mailadres
 • Korte omschrijving waarom je dit document nodig hebt