Oproep tot indiening: Lancering van 4 Lokale Actiegroepen in Limburg ter versterking van plattelandsontwikkeling

Vandaag bereikt de plattelandsontwikkeling in provincie Limburg een belangrijke mijlpaal met de officiële oprichting van vier Lokale Actiegroepen (LAG) binnen het LEADER-kader. Deze groepen, LAG Kempen, Maasland, Haspengouw Zuidoost en Haspengouw Zuidwest, hebben als doel lokale gemeenschappen te versterken en duurzame projecten op het Limburgse platteland te bevorderen.

LEADER staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale en heeft als hoofddoel plattelandsgebieden te ondersteunen bij het vinden van innovatieve oplossingen voor uitdagingen in plattelandsgebieden. Het vorige LEADER-programma (2020 – 2025) binnen de regio toonden reeds erg positieve effecten van dit programma aan. Nieuw ditmaal is de verdere uitbreiding van het LEADER gebied: 34 Limburgse gemeenten – 5 meer dan in de vorige programmaperiode – vormen samen de 4 Limburgse LEADER-gebieden: Kempen, Maasland, Haspengouw Zuidoost en Haspengouw Zuidwest.

Voor deze 4 gebieden is, in samenwerking met de deelnemende gemeenten en de betrokken plattelandsactoren en onder regie van het provinciebestuur, een lokale ontwikkelingsstrategie opgemaakt. Hierdoor kan de komende jaren 10,5 miljoen euro waaronder 2,9 miljoen euro provinciale middelen, worden geïnvesteerd in de drie prioritaire LEADER thema’s: innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, biodiversiteit en landschapskwaliteit, en leefbare en levendige dorpen.

Om deze initiatieven te ondersteunen, roepen de nieuwe Lokale Actiegroepen vandaag gezamenlijk op tot de indiening van plattelandsprojecten. Lokale overheden, organisaties, verenigingen en bewoners worden aangemoedigd om voorstellen in te dienen.

De beschikbare budgetten voor deze oproep variëren per LEADER-gebied:

Indiening van projectvoorstellen is mogelijk tot en met dinsdag 16 april 2024, en gedetailleerde richtlijnen zijn beschikbaar op de website van provincie Limburg (platteland.limburg.be). Potentiële aanvragers nemen contact op via leader@limburg.be zodat de LEADER-coördinator hen kan informeren en begeleiden bij het indienen van succesvolle voorstellen.

Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 juli 2024.

Met de oprichting van deze Lokale Actiegroepen en de focus op de Vlaamse prioriteiten zet de provincie Limburg een krachtige stap naar een veerkrachtigere, duurzamere en welvarendere toekomst voor haar plattelandsgebieden. We kijken uit naar innovatieve en inspirerende voorstellen die de unieke kracht van elk van deze regio's verder kunnen ontplooien.

Naar top