Lang verblijf

Let op: Coronamaatregelen!

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, vragen we je om je aanvragen zoveel mogelijk elektronisch te regelen. Informeer je bij dienst Vreemdelingen via info.burgerzaken@sint-truiden.be of via het Contactcenter op 011 70 14 14.

Enkel indien noodzakelijk is het loket Vreemdelingen op afspraak geopend. Maak hier een afspraak of via het ContactCenter op 011 70 14 14 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 16 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur uitgezonderd feestdagen).

Ben je niet-Belg en wens je meer dan 3 maanden in Sint-Truiden te verblijven, moet je je laten inschrijven in het vreemdelingenregister van de stad Sint-Truiden. Je moet werkelijk over een verblijfplaats in Sint-Truiden beschikken.

Voor wie?
Niet-Belgen (EU en niet EU-burgers)

Prijs?

 • 63 euro, 207 euro of 363 euro afhankelijk van het soort aanvraag en te betalen bij aanvang van de procedure
 • 21 euro bij aanvraag van de verblijfsvergunning

 

Opgelet! In bepaalde gevallen kan je een terugbetaling van de kosten vragen. Hiervoor verwijzen naar we de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Wie geniet vrijstelling?
Studenten en onderzoekers uit derde landen met beurs, toegekend door de Belgische overheid, de bevoegde gemeenschappen, de internationale organisaties, waarvan België lid is (bvb Verenigde Naties) en de erkende stichtingen van openbaar nut (bvb. Koning Boudewijnstichting).
 

Hoe aanvragen?

Persoonlijk bij de dienst Vreemdelingen in het stadskantoor binnen de 8 dagen na jouw aankomst. Hiervoor moet je een afspraak maken.

Wat moet je doen?

 • Je bent een onderdaan van een lidstaat binnen de Europese Unie
  Onze medewerker overhandigt je de aanvraag van verklaring van inschrijving (bijlage 19), waarop hij vermeldt welke documenten je eventueel nog moet indienen. Je moet deze documenten ten laatste binnen de 3 maanden na jouw aanvraag indienen bij de dienst vreemdelingen. Afhankelijk van de documenten die je voorlegt, wordt er nagegaan of je in aanmerking komt voor een lang verblijf in Sint-Truiden.
 • Je bent een onderdaan van een lidstaat buiten de Europese Unie (derdelander)
  Voor je naar Sint-Truiden afreist, doe je een aanvraag bij de Belgische ambassade van het land, waar je nu jouw verblijfplaats hebt. Bij binnenkomst in België moet je in het bezit zijn van een visum type D. Je kan een visum voor lang verblijf bekomen in het kader van werk. Je meldt je aan bij de dienst vreemdelingen van Sint-Truiden. Afhankelijk van de documenten die je voorlegt, wordt er nagegaan of je in aanmerking komt voor een lang verblijf in Sint-Truiden.

Wat meebrengen bij aanmelding?
EU-burger:

 • identiteitskaart of paspoort
 • 4 recente (maximaal 6 maanden oud) en gelijkende pasfoto’s in kleur die voldoen aan de normen van de fotomatrix
  Opgelet! Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
 • adres in Sint-Truiden, waar je wil ingeschreven worden
 • Akte van geboorte of akte van huwelijk gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Niet EU-burger:

 • geldig nationaal paspoort
 • eventueel verblijfskaart van andere Europese lidstaat
 • visum type D
 • 4 recente (maximaal 6 maanden oud) en gelijkende pasfoto’s in kleur die voldoen aan de normen van de fotomatrix
  Opgelet! Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
 • adres in Sint-Truiden, waar je wil ingeschreven worden

Welke documenten meebrengen?
Student:

 • inschrijvingsbewijs volgend schooljaar
 • bewijs ziekteverzekering
 • bewijs bestaansmiddelen: studiebeurs of onderhoudsverbintenis (niet voor EU-burger)

Werknemer:

 • EU-burgers: werkgeverscontract
 • Niet EU-burger: single permit aanvragen bij departement Werk en Sociale Economie.

Zelfstandige:

 • EU-burger: volledig uittreksel van de kruispuntdatabank, aansluiting sociale kas voor zelfstandigen
 • Niet EU-burger: beroepskaart

 

Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.