Landbouwpercelen | Gingelom – Knikkert (39a01ca) en De Morningsdelle (21a03ca)

Deze landbouwpercelen zijn te koop:

 • Percelen gelegen te 
  • Gingelom – 8ste  afdeling (Jeuk) – sectie A – nr. 81C/deel (lot 2) en
  • Gingelom – 6de afdeling (Mielen) – sectie B – nr.441B
 • Adres: Borgwormsesteenweg zn, 3891 Gingelom – “Knikkert” en “De Morningsdelle”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 39a01ca (81C/deel – lot 2) en 21a03ca (441B)
 • Groot volgens meting: 38a98ca (81C/deel – lot 2) en 21a06ca (441B)
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan zijn de percelen gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 47,52m (81C/deel) en 104,27m (441B)
  • Diepte: 84,96m (81C/deel) en 104,34m (441B)
  • Watertoets: De percelen zijn niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Min of meer rechthoekig
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Boomgaard
 • Bereikbaarheid: Goed

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je de percelen op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 71026A0081/00C000 en 71039B0441/00B000

Procedure

Te koop via Notaris Frank De Wilde, Steenweg 214, 3890 Gingelom.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 juni  2024.

Contact

Naar top