Landbouwperceel | Zoutleeuw – Kantbosch (39a40ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Zoutleeuw – 1ste afdeling – sectie E – nr. 187A
 • Adres: 3440 Zoutleeuw – “Kantbosch”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 39a40ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 47m
  • Diepte: 77m
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Trapeziumvormig
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Gewassen
 • Bereikbaarheid: Ingesloten
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 24130E0187/00A000

Procedure

Te koop via Notarissen Bernard en Nicolas Indekeu, Nieuwstraat 17, 3440 Zoutleeuw.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 31 mei 2024.

Contact

Naar top