Landbouwperceel | Zoutleeuw – Het Honds Veld (2ha15a28ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Zoutleeuw – 3de afdeling (Halle-Booienhoven) – sectie E – nr. 461A/deel (lot 4)
 • Adres: Romeinse Weg, 3440 Zoutleeuw – “Het Honds Veld”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens meting : 2ha15a28ca (lot 4)
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 69m
  • Diepte: 355m
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Bijna rechthoekig
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Gewassen
 • Bereikbaarheid: Redelijk goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 24036E0461/00A000

Procedure

Te koop via Notarissen Bernard en Nicolas Indekeu, Nieuwstraat 17, 3440 Zoutleeuw.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 31 mei 2024.

Contact

Naar top