Landbouwperceel | Zoutleeuw – Veld genaamd den Beer (77a00ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Zoutleeuw – 3de afdeling (Halle-Booienhoven) – sectie C – nr. 43F
 • Adres: Kalemanstraat, 3440 Zoutleeuw – “Veld genaamd den Beer”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 77a00ca 
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 46m
  • Diepte: 169m
  • Watertoets: Het perceel is deels pluviaal overstromingsgevoelig
  • Vorm: Rechthoekig
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Gewassen
 • Bereikbaarheid: Goed bereikbaar
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 24036C0043/00F000

Procedure

Te koop via Notarissen Bernard en Nicolas Indekeu, Nieuwstraat 17, 3440 Zoutleeuw.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 31 juli 2024.

Contact

Naar top