Landbouwperceel | Zoutleeuw – Booienhovenveld (52a60ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Zoutleeuw – 3de afdeling (Halle-Booienhoven) – sectie B – nr. 124/02A
 • Adres: Louis Claeslaan, 3440 Zoutleeuw – “Booienhovenveld”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 52a60ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel deels in een parkgebied en deel in een agrarisch gebied gelegen
 • Perceel
  • Breedte: 45m
  • Diepte: 141m
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Trapeziumvormig
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Gewassen
 • Bereikbaarheid: Goed bereikbaar
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 24036B0124/02A000

Procedure

Te koop via Notarissen Bernard en Nicolas Indekeu, Nieuwstraat 17, 3440 Zoutleeuw.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 31 mei 2024.

Contact

Naar top