Landbouwperceel | Zepperen - Wellensestraat (63a20ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Sint-Truiden – 9de afdeling – sectie B – nr 568
 • Adres: Wellensestraat, 3800 Sint-Truiden - "De Wolfskuil"
 • Dichtstbijzijnde adres: Kerselaarstraat 1, 3840 Borgloon
 • Aard:      Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 63a20ca
 • Sint-Truiden, Zepperen
 • Stedenbouwkundig:Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 49,44 m
  • Diepte114,45 m
  • Watertoets: Niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Min of meer trapeziumvormig
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
 • Ruim en vlak perceel
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 71064B0568/00_000

Procedure

 • Te koop via Notaris Alexandra Snyers. De termijn om een schriftelijk bod uit te brengen is verstreken.

Contact

Laatst aangepast op: 27-03-2024 om 10u45
Naar top