Landbouwperceel | Zepperen - Wellensestraat (26a25ca)

Informatie

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Sint-Truiden – 9de afdeling – sectie B – nr 532L
 • Adres: Wellensestraat, 3800 Sint-Truiden - "Tereyken het gehucht"
 • Dichtstbijzijnde adres: Tereykenstraat 37, 3800 Sint‑Truiden
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 26a25ca
 • Sint-Truiden, Zepperen
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 65,00 m
  • Diepte: 43,92 m
  • Watertoets: Niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Min of meer rechthoekig
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
 • Goede bereikbaarheid, grenzend aan het openbaar domein
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 71064B0532/00L000

Procedure

Te koop via Notaris Snyers. Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 31 december 2023.

Contact

Laatst aangepast op: 09-11-2023 om 14u48
Naar top