Landbouwperceel | Zepperen - Stokstraat (1ha07a14ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Sint-Truiden – 9de afdeling – sectie D – nr 163c
 • Adres: Stokstraat, 3800 Sint-Truiden - "Gasthuisbos"
 • Dichtstbijzijnde adres: Stokstraat 44, 3800 Sint‑Truiden
 • Aard:      Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 1ha07a14ca
 • Sint-Truiden, Zepperen
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 115,66 m
  • Diepte: 128,27 m
  • Watertoets: Het noordwestelijke deel van het perceel is gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied.
  • Vorm: Onregelmatige perceelsvorm
  • Reliëf: Vlak
 • Erfdienstbaarheden en lasten: Het perceel is belast met een zakelijke eeuwigdurende erfdienstbaarheid ten voordele van de nv Aquafin (aanleg van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur). Binnen een strook van 10m mogen geen gebouwen worden opgericht of bomen geplant, behalve bij toelating.
 • Ruim perceel, Kaprijke vegetatie
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 71064D0163/00C000

Procedure

Te koop via Notaris Nolens. Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 31 december 2023.

Contact

Laatst aangepast op: 09-11-2023 om 14u47
Naar top