Landbouwperceel | Zepperen - Lenaertstraat (9a20ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Sint-Truiden – 9de afdeling – sectie C – nr 563a
 • Adres:    Lenaertsstraat, 3800 Sint-Truiden - "Het Zwart Veld"
 • Dichtstbijzijnde adres: Rijkelstraat 39, 3840 Borgloon
 • Aard:      Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 9a20ca
 • Sint-Truiden, Zepperen
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in parkgebied en zone voor aan te leggen hoofdverkeerswegen.
 • Perceel
  • Breedte: 35,70 m
  • Diepte: 51,72 m
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: min of meer driehoekig
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Boomgaard, kersen
 • Goede bereikbaarheid, gelegen aan openbaar domein
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 71064C0563/00A000

Procedure

Te koop via Notaris Nolens. 

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 juni 2024.

Contact

Laatst aangepast op: 25-04-2024 om 13u25
Naar top