Landbouwperceel | Zepperen - Wellensestraat (48a20ca)

Informatie

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Sint-Truiden – 9de afdeling – sectie B – nr 245
 • Adres: Wellensestraat, 3800 Sint-Truiden - "In de Wit Aerd"
 • Dichtstbijzijnde adres: Wellensestraat 55, 3800 Sint‑Truiden
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 48a20ca
 • Sint-Truiden, Zepperen
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 32,86 m
  • Diepte: 148,48 m
  • Watertoets: Niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Min of meer rechthoekig
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
 • Erfdienstbaarheden en lasten: Recht van doorgang voor achterliggende percelen   
 • Omheind perceel, goede bereikbaarheid
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 71064B0245/00_000

Procedure

 • Te koop via Notaris Alexandra Snyers. De termijn om een schriftelijk bod uit te brengen is verstreken.

Contact

Laatst aangepast op: 27-03-2024 om 10u45
Naar top