Landbouwperceel | Wellen – Steenweg Borgloon (46a28ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Wellen – 1ste afdeling (Wellen) – sectie C – nr. 675B
 • Adres: Steenweg Borgloon 37, 3830 Wellen – “Loussenberg”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 46a28ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 44m
  • Diepte: 98m
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Rechthoek
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Laagstam
 • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 73098C0675/00B000

Procedure

Te koop via Notaris Wilsens Cleeren & Verduyn, Volmolensteeg 1, 3830 Wellen.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 april 2024.

Contact

Naar top