Landbouwperceel | Wellen – Starttelstraat (94a90ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Wellen – 4de afdeling (Ulbeek) – sectie A – nr. 65A
 • Adres: Starttelstraat, 3830 Wellen – “Henaert”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 94a90ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 50m
  • Diepte: 152m
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Veelhoek
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Laagstam
 • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 73085A0065/00A000

Procedure

Te koop via Notaris Wilsens Cleeren & Verduyn, Volmolensteeg 1, 3830 Wellen.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 april 2024.

Contact

 • E-mail: vastgoed@sint-truiden.be
Naar top