Landbouwperceel | Wellen – Het Schachthout (38a40ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Wellen – 1ste afdeling (Wellen) – sectie E – nr. 171C
 • Adres: 3830 Wellen – “Het Schachthout”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 38a40ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en natuurgebied
 • Perceel:
  • Watertoets: Pluviaal 2023
  • Vorm: Onregelmatige perceelsvorm
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
  • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 73098E0171/00C000

Procedure

Te koop via Notaris Alexandra Snyers, Kwadesteenweg 18, 3800 Sint-Truiden.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 april 2024.

Contact

Naar top