Landbouwperceel | Wellen – Beursstraat (21a05ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Wellen – 4de afdeling (Ulbeek) – sectie A – nr. 246
 • Adres: Beursstraat, 3830 Wellen – “Beurs het Gehucht”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 21a05ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 20m
  • Diepte: 98m
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Rechthoek
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
 • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 73085A0246/00_000

Procedure

Te koop via Notaris Wilsens Cleeren & Verduyn, Volmolensteeg 1, 3830 Wellen.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30

augustus 2024.

Contact

Naar top