Landbouwperceel | Veurne – Hondschootebaan (4ha66a32ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Veurne – 11de afdeling (Houtem) – sectie D – nr. 306G
 • Adres: Hondschootebaan, 8630 Veurne – “Klein Moertje”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 4ha66a32ca
 • Veurne
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in landelijk agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte:
  • Diepte:
  • Watertoets: Het perceel is effectief gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Veelhoek
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
 • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 38012D0306/00G000

Procedure

Te koop via Notaris Pieterjan Tailly, Pannestraat 5, 8630 Veurne.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 april  2024.

Contact

 • E-mail: vastgoed@sint-truiden.be
Naar top