Landbouwperceel | Veurne – Heidenstraat (2ha19a78ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Veurne – 11de afdeling (Houtem) – sectie D – nr. 361A
 • Adres: Heidenstraat, 8630 Veurne – “Klein Moertje”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 2ha19a78ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in landelijk agrarisch gebied
 • Perceel:
  • Breedte: 120m
  • Diepte: 180m
  • Watertoets: Het perceel is effectief gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Rechthoek
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
 • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 38012D0361/00A000

Procedure

Te koop via Notaris Pieterjan Tailly, Pannestraat 5, 8630 Veurne.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 april  2024.

Contact

Naar top