Landbouwperceel | Landen – Roosveld (14a20ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Landen – 1ste afdeling – sectie A – nr. 340B
 • Adres: Roosberg, 3400 Landen – “Roosveld”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 14a20ca  
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in een bufferzone
 • Perceel
  • Breedte: 47m
  • Diepte: 48m
  • Watertoets: Het perceel is gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Vrij regelmatig
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
 • Bereikbaarheid: Bereikbaar via naastliggende landbouwpercelen
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 24059A0340/00B000

Procedure

Te koop via Notaris Kris Pexsters, Bondgenotenlaan 57, 3400 Landen.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 31 mei  2024.

Contact

Naar top