Landbouwperceel | Landen – Kruisboomveld (1ha67a90ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Landen – 1ste afdeling – sectie B – nr. 1063K/deel (lot 1)
 • Adres: Raatshovenstraat, 3400 Landen – “Kruisboomveld”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 1ha67a90ca 
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 100m
  • Diepte: 180m
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Regelmatig
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
 • Bereikbaarheid: Goed bereikbaar
 • Perceel vrij van pacht

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 24059B1063/00K000

Procedure

Te koop via Notaris Kris Pexsters, Bondgenotenlaan 57, 3400 Landen.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 31 mei 2024.

Contact

Naar top