Landbouwperceel | Landen – Campagne de la Tombe (04a66ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Landen – 6de  afdeling (Wezeren) – sectie A – nr. 109H
 • Adres: 3400 Landen – “Campagne de la Tombe”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 04a66ca 
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 128m
  • Diepte: 220m
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Onregelmatig
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
 • Bereikbaarheid: Goed bereikbaar
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 24734A0109/00H000

Procedure

Te koop via Notaris Kris Pexsters, Bondgenotenlaan 57, 3400 Landen.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 31 mei 2024.

Contact

Naar top