Landbouwperceel | Heers – Bosch Veld (16a40ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Heers – 7de afdeling (Klein-Gelmen) – sectie E – nr. 120D
 • Adres: Bosveldstraat, 3870 Heers – “Bosch Veld”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 16a40ca
 • Groot volgens meting: 16a39ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
 • Perceel:
  • Breedte: 13,23m
  • Diepte: 124,20m
  • Watertoets: Het zuidelijk deel van het perceel is gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Rechthoekige perceelsvorm
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Laagstam
  • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 73038B0120/00D000

Procedure

Te koop via Notaris Alexandra Snyers, Kwadesteenweg 18, 3800 Sint-Truiden.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 augustus 2024.

Contact

 • E-mail: vastgoed@sint-truiden.be
Naar top