Landbouwperceel | Hallebooiehoven - 'Velmsche Kauter' (43a50ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Zoutleeuw – 3de afdeling (Halle-Booienhven) – sectie D – nr. 865A
 • Perceelnummer: 24036D0865/00A000
 • Zoutleeuw, Halle-Booienhoven
 • Adres: 3440 Zoutleeuw – “Velmsche Kauter”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 43a50ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in het agrarisch gebied.
 • Perceel
  • Breedte: 40m
  • Diepte: 105m
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied.
  • Vorm: Regelmatige perceelsvorm
 • Bodemgebruik: Boomgaard-Laagstam
 • Goede bereikbaarheid via een veldweg
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, meting …) zijn ten laste van de koper.

Procedure

Te koop via notaris Odeurs.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 29 februari 2024.

Naar top