Landbouwperceel | Gingelom – Nielsche Veld (24a65ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Gingelom – 9de afdeling (Montenaken) – sectie A – nr. 582A/deel
 • Adres: Sint-Truidenstraat zn, 3890 Gingelom – “Nielsche Veld”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 24a65ca
 • Groot volgens meting: 24a67ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 9,70m
  • Diepte: 257,22m
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Min of meer rechthoekig
  • Reliëf: Licht hellend
  • Bodemgebruik: Akkerland
 • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 71040A0582/00A000

Procedure

Te koop via Notaris Frank De Wilde, Steenweg 214, 3890 Gingelom.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 juni  2024.

Contact

Naar top