Landbouwperceel | Gingelom – Mielenberg (33a18ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Gingelom – 4de afdeling (Buvingen) – sectie A – nr. 31C
 • Adres: Muizenberg/Gravelosteeg zn, 3891 Gingelom – “Mielenberg”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 33a18ca
 • Groot volgens meting: 33a18ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 51m
  • Diepte: 65,25m
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Min of meer rechthoekig
  • Reliëf: Vlak tot licht hellend
  • Bodemgebruik: Akkerland
 • Bereikbaarheid: Goed

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 71010A0031/00C000

Procedure

Te koop via Notaris Frank De Wilde, Steenweg 214, 3890 Gingelom.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 juni  2024.

Contact

Naar top