Landbouwperceel | Gingelom – Hasselbrouck Veld (45a45ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Gingelom – 8ste afdeling (Jeuk) – sectie C – nr. 142A
 • Adres: Henri Stassensstraat zn, 3890 Gingelom – “Hasselbrouck Veld”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 45a45ca
 • Groot volgens meting: 45a45ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 43,87m
  • Diepte: 114,89m
  • Watertoets: Het perceel is gelegen in overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Trapeziumvormig
  • Reliëf: Vlak/licht hellend
  • Bodemgebruik: Akkerland en boomgaard (appel)
 • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 71026C0142/00A000

Procedure

Te koop via Notaris Frank De Wilde, Steenweg 214, 3890 Gingelom.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 juni  2024.

Contact

 • E-mail: vastgoed@sint-truiden.be
Naar top