Landbouwperceel | Gingelom – Den Grooten Bosch (2ha81a51ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Gingelom – 2de afdeling (Niel) – sectie A – nr. 303B/deel (lot 1)
 • Adres: Grotebosweg zn, 3890 Gingelom – “Den Grooten Bosch”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 2ha81a51ca
 • Groot volgens meting: 2ha81a83ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel
  • Breedte: 250,85m
  • Diepte: 129m
  • Watertoets: Het perceel is deels gelegen in overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Onregelmatig
  • Reliëf: Helt matig tot sterk
  • Bodemgebruik: Akkerland
 • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 71044A0303/00B000

Procedure

Te koop via Notaris Frank De Wilde, Steenweg 214, 3890 Gingelom.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 juni  2024.

Contact

 • E-mail: vastgoed@sint-truiden.be
Naar top